Katalog produktów

 • Nazwa produktu: CORENA S4 R 68 (Corena AS 68) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Syntetyczne oleje do rotacyjnych sprężarek powietrza pracujących w podwyższonej temperaturze. Nie mieszać z innymi olejami syntetycznymi. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Corena AS 68
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 248
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 68
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 10,2
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ISO 6743-3A-DAJ. Corena S4 R 68 spełnia ABB VTR – HZTL 90617 list 3a, (Specjalny olej syntetyczny o niskim współczynniku tarcia). Interwał wymiany 3000-6000 [mth] temp.<90 °C.
Corena_S4_R68_20L

powiększ zdjęcie

karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu +48 77 453 66 90