Katalog produktów

  • Nazwa produktu: IRUS DU 46
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Zaawansowany, trudnopalny, syntetyczny estrowy olej hydrauliczny.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 320
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -36
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 48,7
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 9,6
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: HFDU ISO 6743-4; ISO 912922 HFDU.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu +48 77 453 66 90