Katalog produktów

  • Nazwa produktu: TEGULA V 3
  • Dostępne opakowania: 20L, 209L
  • Opis:

    Specjalny olej do nowoczesnych hydrodynamicznych układów przeniesienia napędu, przetworników momentu i przekładni mechanicznych. Nie zalecany do sprzęgieł, w których nie można zapobiec dostępowi wody.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 211
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 32
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 5,6
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Voith 3,285-149 (Voith Power Transmission). Zatwierdzony i zalecany przez Voith Turbo, PIV i Lenze.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu +48 77 453 66 90